E-mail:    |    IBAN: NL 36 RABO 012 095 78 25

Gerealiseerde projecten

Gerealiseerde projecten


Radiostation Redio Fadeco

Radio Fadeco, één van de locale radiostations, zend programma’s uit om de boeren op de hoogte te brengen van het belang van goede bosbouw. Radiostation Redio Fadeco gerealiseerd met steun van WakK

Kajunguti St. Therese zusters

60 ha bos.

Kashozi Hekima &
Parochie Kashizi

40 ha bos.

Nyaigando opleidingscentrum St. Therse zusters

60 ha bos.

Ons huidige bosbouw-programma )

Gebouw

Het gebouw waarin het GEC wordt gevestigd is klaar voor gebruik.

Lokale school opgeknapt

De lokale basisschool in Mugana is gerenoveerd. Daar 2 onderwijzerswoningen hier bij gerealiseerd, zodat er leraren niet meer uren hoeven te reizen.

Ons huidige educatie-programma )

Schoolgeld

Weduwvrouwen hebben geen geld. We ondersteunen 31 kinderen van vrouwen zonder man of gewoon weeskinderen. Met geld van Stichting WakK kunnen ze naar school. Veel kansarme meisjes belanden anders in de prostitutie of worden uitgehuwelijkt (verkocht) aan een rijkaard (meestal oude man). Als dank brengen deze weduwen producten van hun tuin als geschenk. We kennen ze al jaren. Stichting WakK heeft deze vrouwen ook een stuk land gegeven, zodat ze hun eigen eten kunnen verbouwen.

Onderdelen voor school en werkplaats

Spullen om een naaiatelier en een timmerwerkplaats op te kunnen zetten. Drie grote containers zijn verstuurd met o.a. 2 tractoren en 2 windturbines. Heel veel schoolmeubilair en een generator en naaimachines(80 x) en computers (80x), timmergereedschap 20 kisten via Gered Gereedschap en heel veel bibliotheekboeken. Er zijn 2 bibliotheken opgezet, waarvan een in de container zelf.

Ziekenhuis

Het zustershuis voor 80% vernieuwd. Een enorme inspanning. Twee nieuwe gebouwen met een revolutionaire keuken die maar weinig hout nodig heeft om op te koken. Het andere gebouw heeft 10 slaapkamers met eigen douches op regenwater.

Ons huidige ondersteunings-programma )

Gastenhuis

Het gastenhuis is klaar. Met met warme douches en eigen toilet op de kamer.

Bezoek ons gastenhuis )