E-mail:    |    IBAN: NL 36 RABO 012 095 78 25

Meedoen U kunt helpen

Compenseer uw CO2-uitstoot.

Koop een bomencertificaat

Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania

Uw compenseert uw CO2-uitstoot én geeft arme boeren in Tanzania kans op een beter bestaan. Bekijk het bosbouw-programma )

Een bomencertificaat kost €100. Met deze € 100 worden 1800 bomen geplant en wordt onderwijs betaald.

U wilt een bomencertificaat?
  1. Maak € 100 over naar Stichting WakK
    o.v.v. bomencertificaat en uw naam en adres.
    IBAN: NL 36 RABO 012 095 78 25
  2. Stuur een e-mail met uw adres naar
  3. U krijgt uw bomencertificaat opgestuurd.

Koop certificaatPeriodieke steun helpt ons consequent ons werk te blijven doen. U helpt ons erg met een bedrag per maand of jaar. )

Ons BTW identificatienummer is NL001238932B29

Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania

Ga op vakantie

En geef de allerarmsten een kans op een betere toekomst.

Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania
Stichting WakK | Gastenhuis-Mugana - op reis in Afrika

Wat gaat u beleven?

Het comfortable gastenhuis in Tanzania, de start van een avontuur om nooit te vergeten. Bekijk het gastenhuis )


Een onvergetelijke ervaring!Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania

Anders meedoen?

Meer manieren om Stichting WakK te helpen.

Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania
Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania

Eerst meer informatie?

Brochures over onze projecten

Alle projecten

Brochure

Stichting WakK brochure projecten

Downloaden

Bosbouw

Brochure

Stichting WakK bosbouw projecten

Downloaden