E-mail:    |    IBAN: NL 36 RABO 012 095 78 25

Onze Doelstellingen

Wat willen we bereiken?


Stichting WakK (Welstand aan kinderen Kagera) steunt kleinschalige lokale projecten in Tanzania, waarbij zelfredzaamheid van de gemeenschap het doel is. Projecten zijn gericht bosbouw. Hierdoor hopen we welvaart te verhogen, zodat kinderen naar school kunnen en niet worden uitgebuit door bijvoorbeeld uithuwelijking.

Kleinschalig

De projecten van Stichting WakK zijn kleinschalig en opgezet of ondersteund door een Nederlands echtpaar (Jos en Lineke Duindam) waarbij zelfredzaamheid van de gemeenschap centraal staat. Daardoor kan de gemeenschap zelf de projecten overnemen, zodat het een blijvend effect heeft op de gemeenschap. Daarom worden de projecten ook samen met lokale mensen opgezet. Dit zie je gebeuren bij de bosbouwprojecten die we samen met anderen doen. Deze zijn inmiddels uitgegroeid tot grote projecten.

Focus op kinderen

Deze kinderen hebben bescherming nodig tegen de gevaren die armoede met zich meebrengen: uitbuiting, uithuwelijking, drugs, criminaliteit en prostitutie. Alle projecten dragen bij aan deze uiteindelijke doelstelling.

Soorten projecten

  1. Ons bosbouw-programma )
  2. Ons gastenhuis voor toerisme )
Waarom kunnen ze het zelf niet oplossen?

Stichting WakK biedt hulp, omdat de regering van Tanzania nog niet de middelen heeft om de armoe in het gehele land aan te pakken en goede scholing te bieden. Als Stichting WakK nu helpt, zullen generaties na deze het op kunnen pakken en zelf verder uit kunnen bouwen.

Financieel overzicht


ANBI

De belastingdienst heeft onze stichting goedgekeurd als erkende goede doelen stichting.

Naam: Stichting WakK gevestigd te Pingjum.
RSIN/fiscaal nr: 8149.45.946
BTW identificatienummer NL001238932B29

Overzichten

Overzicht 2022 ) // Overzicht 2021 ) // Overzicht 2020 ) // Overzicht 2019 ) // Overzicht 2018 ) // Overzicht 2017 ) // Overzicht 2016 ) // Overzicht 2015 ) // Overzicht 2014 ) // Overzicht 2013 )

Bestuur


Jos Duindam

voorzitter
www.dewelstand.nl

Lineke Duindam

secretaris en penningmeester

Beloningsbeleid Aan de bestuurders wordt geen enkele vergoeding hoe ook genaamd verstrekt. Zie ook onder Beleidsplan, Bestedingen.

Beleidsplan


Werkzaamheden van de stichting

Stichting WakK heeft als hoofddoelstelling kinderen een beter leven te geven en dan met name kinderen zonder ouders en ouders die te arm zijn om hun kinderen naar school te laten gaan. Een tweede doelstelling is een groen Kagera. Bosaanplant in het noorden van Kagera zorgt dat de natuur tot rust komt en herstelt.

Het bestuur van WakK gaat ieder jaar (op eigen kosten) naar Tanzania om de projecten te controleren. Er is de afgelopen 10 jaar een vertrouwensband ontstaan met de lokale partners. De Afrikaanse zusters kennen ze al 35 jaar en spreken Swahili.

Wijze verwerving van gelden

Er worden certificaten uitgegeven aan particulieren, die hun CO2 uitstoot willen verminderen middels bosaanplant. Andere particulieren en bedrijven zijn begaan met het lot van de kinderen en doneren ieder jaar een vast bedrag. Met bedrijven, die sociaal willen ondernemen worden afspraken gemaakt over compensatie CO2 uitstoot middels bosaanplant. Hiervoor zijn contracten ondertekend. Steeds meer bedrijven willen hun eigen CO2 uitstoot compenseren. Stichting WakK gaat actief gesprekken aan met bedrijven en sponsoren. Daarnaast is er hoogwaardig promotiemateriaal ontwikkeld voor plekken waar eventuele geïnteresseerden ermee in aanraking kunnen komen.

Beheer van het vermogen

Er is weinig geld in kas. Alle inkomsten worden doorgesluisd naar partners (lokale NGO’s) in Tanzania. Transacties gaan via de bank. Een externe boekhouder controleert de gegevens van de bankafschriften. De partners in Tanzania geven ook uit eigen vermogen aan de projecten. Op deze manier is het percentage wat direct naar de projecten gaat zelfs hoger dan 100%. De inzet die daardoor getoond wordt, is een van de unieke eigenschappen van Stichting WakK en haar partners.

Besteding van het vermogen

Het meeste geld gaat naar de aanplant van nieuw bos of het opzetten van boomkwekerijen. De aanplant gebeurt veelal door arme mensen, die zo een inkomen verwerven en eigen bos. Met de inkomsten kunnen ze het schoolgeld van hun kinderen betalen.

Logo


De twee belangrijkste activiteiten van Stichting WakK worden op een kleurrijke en vrolijke manier weergegeven in één logo. De boom representeert het bosbouwprogramma en het kind met de dromen staat voor educatie en toekomst. De vrolijke kleuren en de verhoudingen van het poppetje laten zien dat de stichting vooral zich inzet voor een betere toekomst van kinderen.

Logo Stichting WakK - De boom representeert het bosbouwprogramma en het kind met de cirkels staat voor educatie en toekomst.

Kagera


Kagera is een gebied van ongeveer anderhalf keer Nederland in het uiterste noordwesten van Tanzania. Het is een arme regio links van het Victoriameer waar de districtshoofdstad Bukoba ligt. Kagera grenst in het westen aan Rwanda en in het noorden aan Oeganda. Het dankt zijn naam aan de Kagera, een rivier die vanuit Rwanda naar het Victoriameer stroomt. De grond is er vruchtbaar, maar verkeerd gebruik heeft geleid tot onvruchtbaarheid. Die vruchtbaarheid kan weer terugkomen door het planten van bomen, waar het bosbouwprogramma van Stichting WakK en partners op gericht is.

Projecten van Stichting WakK

Alle huidige projecten van Stichting WakK op de kaart van Kagera. De kaart is van de regio’s waarin Kagera is opgedeeld. U kunt erop klikken om hem groter te bekijken.

Klik op de kaart om hem te vergroten.

Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania

Informatie

Verouderde informatie, maar het geeft nog een goed overzicht hoe Stichting WakK betrokken is (geweest)
bij de ontwikkeling van Kagera. En veel van deze projecten lopen op dit moment nog steeds.

Alle projecten

Brochure

Stichting WakK brochure projecten

Downloaden

Bosbouw

Brochure

Stichting WakK bosbouw projecten

Downloaden