E-mail:    |    IBAN: NL 36 RABO 012 095 78 25

Meedoen U kunt helpen

Compenseer uw CO2-uitstoot.

Help kinderen een toekomst te geven

Periodieke steun helpt ons consequent ons werk te blijven doen. U helpt ons erg met een bedrag per maand of jaar.

Vul dit formulier in.

Liever een certificaat of andere manier van ondersteuning? Lees hier meer. )

Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania

Giften aftrekken van je belasting

Niet iedereen weet dat er in Nederland belastingregels zijn die schenken aan goede doelen aantrekkelijker maken.

U kunt standaard uw giften aftrekken van uw belastbaar inkomen als deze tussen 1 en 10 procent van het verzamelinkomen zijn. Een van de manier om giften van de belasting af te trekken is Periodiek schenken
Bij deze vorm van schenken kunt u tot 52% van uw gift aan Stichting WakK terugkrijgen. Periodiek schenken levert u belastingvoordeel en de stichting voordeel op. Dus méér hulp, zonder dat het iets extra’s kost. Voorheen moest periodiek schenken via een notaris vastgelegd worden. Dat is niet meer nodig door de invoering van de onderhandse schenkingsakte. U kunt het direct met ons regelen. Neem voor meer informatie contact op met Jos Duindam via 06-1445 0488 Jos of email  .

Er zijn twee manieren om uw periodieke schenking te regelen:  
1. Download ons formulier en stuur het ingevuld naar ons op.
2. Ga naar ons online formulier en wij regelen alles voor u.

Wij zorgen ervoor dat uw formulier wordt aangevuld met een transactienummer. Het originele formulier sturen wij terug voor uw eigen administratie. Die heeft u namelijk nodig voor uw jaarlijkse belastingaangifte.

Bereken uw voordeel

Graag laten we zien hoe u met belastingvoordeel een gift kunt doen. 

Voorbeeld 1

Een donateur van Stichting WakK verdient € 40.000 per jaar, met een belastingtarief van 42%. Tot voor kort gaf hij € 150 aan giften per jaar. Door periodiek te schenken op basis van een overeenkomst is zijn schenking aftrekbaar van de belasting. Als hij nu € 258 geeft aan Stichting WakK, krijgt hij hiervan € 108 terug van de belasting (42% van € 258). Zijn nettobetaling blijft dus € 150 (€ 258 - € 108).

Voorbeeld 2

Een andere donateur heeft een verzamelinkomen van € 60.000 per jaar, met een belastingtarief van 52%. Deze man wil een schenking doen aan de Stichting WakK van € 800. Door periodiek te schenken op basis van een overeenkomst is zijn hele schenking aftrekbaar van de belasting. Hij krijgt dus 52% van € 800 terug: € 416. Zijn nettobetaling is € 384.

De voordelen op een rij:

  1. U mag het hele bedrag van uw schenking aftrekken van uw belastbaar inkomen
  2. De fiscus betaalt een aanzienlijk deel van uw schenking
  3. Stichting WakK is voor minimaal 5 jaar verzekerd van uw steun

Uw hele gift komt ten goede aan de Stichting WakK omdat goede doelen met een  ANBI-status geen schenkbelasting hoeven te betalen

 


Koop certificaatStichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania

Eerst meer informatie?

Brochures over onze projecten

Alle projecten

Brochure

Stichting WakK brochure projecten

Downloaden

Bosbouw

Brochure

Stichting WakK bosbouw projecten

Downloaden