E-mail:    |    IBAN: NL 36 RABO 012 095 78 25

Educatie Kennisoverdracht en bouwen aan zelfstandigheid

Educatie voor betere toekomst


Stichting WakK | Ons verhaal
In 't kort

Scholen en centra worden gebouwd en onderhouden in samenwerking met lokale mensen. Educatie is belangrijk om vooral meisjes een betere toekomst te geven en weerbaar te maken tegen uitbuiting. Meisjes een vak kunnen leren, wat voorkomt dat ze niet uitgebuit worden, of uitgehuwelijkt (verkocht) aan een oudere man. Ook zorgen we dat er goede voorzieningen zijn, zodat er duurzamer met de natuurlijke bronnen om kan worden gegaan.

Meer informatie over educatie )

Meer informatie over steunen van kinderen )

Probleem

Geen geld voor school

L

Vooral meisjes kunnen uitgebuit worden. Bijvoorbeeld door uithuwelijking (verkoop) aan een oudere man.

Oplossing

Inkomen verhogen en voorlichting

L

Meisjes en vrouwen krijgen onderwijs op het Girl Education Centre.

Ondersteuning

Een vak leren en bijverdiensten krijgen.

L

Een championkwekerij voor de lokale markt om bijverdiensten te genereren.

Lokale partners

vertrouwen en lange termijn

L

Aurelia van NGO GEPAT, een lokale organisatie met veel nuttige kennis. WakK werkt samen met haar.

Bekijk meer foto’s

Wilt u helpen met een kind te steunen?

Help een kind

Wilt u uw kennis inzetten? Kennisoverdracht is heel belangrijk.

Meedoen

Updates

Vorderingen en nieuwtjes.

Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania

Wat is er al gerealiseerd?

Girl Education Centre

Het gebouw waarin het GEC wordt gevestigd is klaar voor gebruik.

Onderdelen voor school en werkplaats

Spullen om een naaiatelier en een timmerwerkplaats op te kunnen zetten. Drie grote containers zijn verstuurd met o.a. 2 tractoren en 2 windturbines. Heel veel schoolmeubilair en een generator en naaimachines(80 x) en computers (80x), timmergereedschap 20 kisten via Gered Gereedschap en heel veel bibliotheekboeken. Er zijn 2 bibliotheken opgezet, waarvan een in de container zelf.

Lokale school opgeknapt

De lokale basisschool in Mugana is gerenoveerd. Daar 2 onderwijzerswoningen hier bij gerealiseerd, zodat er leraren niet meer uren hoeven te reizen.

Schoolgeld

Weduwvrouwen hebben geen geld. We ondersteunen 31 kinderen van vrouwen zonder man en weeskinderen. Met geld van Stichting WakK kunnen ze naar school. Veel kansarme meisjes belanden anders in de prostitutie of worden uitgehuwelijkt (verkocht) aan een rijkaard (meestal oude man). Als dank brengen deze weduwen producten van hun tuin als geschenk. We kennen ze al jaren. Stichting WakK heeft deze vrouwen ook een stuk land gegeven, zodat ze hun eigen eten kunnen verbouwen.

Updates

Meer steun voor weeskinderen

Stichting WakK gaat nog meer kinderen steunen om de toekomst van deze kinderen veilig te stellen.

Een verhaal

Soms kunnen hele goede studenten hun schoolgeld niet betalen. Zo ook Linus Kamugisha. Zijn vader is overleden en zijn moeder heeft alles op alles gezet om hem op school te houden. Nu had ze niets meer en klopte bij de kerk aan om hulp. Als hij een opleiding af kan ronden en een baan krijgt, kan dat voor de hele familie een veel betere toekomst betekenen. De hele opleiding is 500 €.

Stichting WakK staat garant voor deze jongen, maar er zijn zo meer kinderen, die wij niet kunnen helpen. Af en toe kunnen we ze een werkplek geven in een van onze projecten. Dan zijn we zeker dat ze een goede toekomst zullen hebben. Maar daar hebbne we wel steun voor nodig.

Helpt u mee? Zelfs met een kleine donatie kunnen we al basisschoolleerlingen helpen!

Maak een donatie over op NL 36 RABO 012 095 78 25 t.n.v. Stichting WakK onder vermelding van support voor kinderen of stuur voor meer info een mail:

Help een kind!

Girl Education Centre gaat van start

Stage

Er bestaat een mogelijkheid om op stage te gaan naar Tanzania. Er wordt een huis gebouwd naast het Girls Education Centre voor gasten. E-mail ons bij belangstelling.

Stichting WakK - bosbouw en educatie in Tanzania

Educatie = empowerment

Het educatieproject van Stichting WakK.

Probleem


Niet ver bij de plek vandaan waar Darwin’s Nightmare is opgenomen, worden meisjes worden vaak uitgehuwelijkt aan oudere mannen, omdat er geen geld is om ze naar school te sturen of te voeden

Als meisjes niet de kans krijgen om zich te ontwikkelen, of er geen geld is om ze eten te geven, kunnen ze heel slecht terecht komen.

Door de meisjes een vak te leren, kunnen ze een inkomen krijgen, wat ze in staat stelt de armoede te ontvluchten.

Daarnaast heeft het ook de functie om het planten van bomen te ondersteunen met onderwijs, zodat de volgende generatie weet hoe ze duurzaam om kunnen gaan met bosbouw en houtkap.

Probleem in beeld


Stichting WakK | Ons verhaal

Aurelia vertelde ons een triest voorbeel: Paiton is alcoholist en heeft 14 kinderen, Hij denkt er over nog een vrouw te nemen. Zonder Aurelia zouden deze kinderen heel slecht terecht kunnen komen en een triest leven krijgen, vooral de meisjes.

Stichting WakK | Ons verhaal

Deze meisjes krijgen straks onderwijs op het Girl Education Centre-Ze gaan een beter leven opbouwen.

Projecten


In het Girl Education Centre zijn er al veel cursussen opgestart, en er volgen er nog meer, zodra daar de middelen voor zijn. Hier leren meisjes een vak en kunnen zo beter voor zichzelf zorgen.

Huidige cursussen

Naaiatelier

Een naaiatelier is opgezet, net als eerder is gebeurd in Mugana. Nu kunnen de vrouwen geld verdienen met kleding maken. Voor naaimachines wordt door Aurelia speciale stof aangekocht bij de fabriek in Morogoro. Met winst worden speciale Kitenges (kleding voor vrouwen) gemaakt met Katholieke symbolen als bedrukking. Stichting WakK heeft 5 naaimachines geschonken aan het centrum, naaimachines die in Mugana stonden niets te doen.

Champignonteelt

Er is veel vraag naar champignons, omdat Tanzanianen er van overtuigd zijn dat je door de consumptie van champignons beter je hersens kunt gebruiken. Het onthouden van leerstof gaat makkelijker na de consumptie van champignons. Veel collega's van Aurelia zijn dan ook vaste afnemers. Stichting WakK heeft een donatie gedaan om de productie van champignons uit te breiden en ook in Karagwe champignons te gaan kweken. Het centrum gaat zelf een eigen champignonkwekerij opzetten. Mw. Methodia gaat hiervoor een cursus volgen in Morogoro.

Computercursus

Niet alleen krijgen de vrouwen door deze projecten meer kans op werk, maar omdat internet ook steeds beter beschikbaar wordt, kunnen ze zelf veel zelf studeren via het internet. Er zijn al veel computers gedoneerd om dit mogelijk te maken.

Duurzame bosbouw

Door onderwijs over de bosbouwprojecten wordt het voortbestaan van het geplante bos gewaarborgd. Mensen leren hoe ze ervan kunnen profiteren op een duurzame manier. Ze krijgen meer te horen over wat het geplante bos voor voordelen meebrengt.

Initiatieven

De volgende projecten worden momenteel onderzocht op effectiviteit of opgezet.

  • Bakkerij
  • Meubelmakerij

Stage

Er zijn veel mogelijkheden om stage te lopen. Verblijf kan worden geregeld en het is een omgeving waar je echt verschil kan maken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Programma in beeld


Meisjes en vrouwen krijgen onderwijs op het Girl Education Centre.

Stichting WakK | Ons verhaal

Girl Education Centre Championkwekerij.

Girl Education Centre


Het gebouw

In Karagwe zijn in 2012 de bouwwerkzaamheden afgerond aan het Girls Education Centre. Er is veel geld besteed aan de invulling van het gebouw. Daarna is het meubilair gemaakt. Dat is handwerk in Tanzania. Eerst worden bomen gezaagd met de hand tot planken. Die worden gedroogd en vervolgens kunnen er tafels en stoelen van gemaakt worden. De kosten liggen rond 3.000.000 Tanzaniaanse shilling voor 45 tafels en stoelen voor leerlingen. Daarnaast tafels en stoelen voor het naaiatelier en bedden voor slaapvertrekken voor de bewoners. Dit is 2000 dollar, wat bekostigd wordt door Aurelia en haar man en een deel door WakK.

Zelfvoorzienend

Op het gebouw zijn 10 zonnepanelen gekomen en er is geïnvesteerd in bijbehorende batterijen en verlichting. Van WakK zijn 5 trapnaaimachines gekomen en een laptop uit Nederland. Voor de voorziening van water zijn er 2 grote watertanks aangeschaft van elk 10.000 liter. Regenwater wordt er gebruikt voor alle zaken waar wij leidingwater voor gebruiken. Omdat het twee keer per jaar regentijd is, is er meestal voldoende water. Aurelia heeft een tv gedoneerd met een antenne. Een enorme luxe in dit gebied, waar niemand elektriciteit heeft. Gelukkig is hier door de zonnepanelen wel electriciteit!

Vrijwillig lesgeven

Het onderwijs wordt gegeven door 3 afgestudeerde dames van de universiteit van Morogoro. Zij hebben geen werk en doen graag dit vrijwilligerswerk. Ook Renatus (vaste medewerker van de bosbouwprojecten in Karagwe) draagt zijn steentje bij aan het onderwijs.

Voorbeeldfunctie

Er is 80 ha. Land aangekocht bij het centrum door Faustin. Dit land wordt beschikbaar gesteld aan het centrum. Hier wordt nu al een groot bos aangeplant en een eigen boomkwekerij aangelegd (de universiteit zorgt voor zaaizaad). Ook een grote kruidentuin met geneeskrachtige kruiden. De twee grote watertanks zorgen ervoor dat ook in de droge tijd de planten blijven groeien.

Het centrum heeft ook uitstraling in de omgeving. De boomkwekers kunnen in de toekomst hier bijgeschoold worden. Het centrum is een initiatief van GEPAT, door Aurelia opgericht. Deze NGO richt zich vooral op het uitbannen van groene projecten, onderwijs en armoede uitbannen.

We zijn er trots op dat we met dit mooie gebouw aan de slag kunnen om de toekomst te verbeteren van mensen die niets hebben!

Education Centre in beeld


Stichting WakK | Ons verhaal

Het Girl Education Centre in aanbouw. Kansarme meisjes kunnen een vak leren. Aurelia en haar man Faustin hebben ook mee betaald. Beiden zijn professor universiteit van Morogoro.

Stichting WakK | Ons verhaal

Lineke en Aurelia openen het Girl Education Centre. Hierbij komt een groot bos: het Magdalena forest van 100 ha. Nog genoeg te doen.

Stichting WakK | Ons verhaal

De regiocommissionair en de Chairman van Karagwe. Ze waren er bij de opening van het Girl Education Centre.

Meer informatie?

Brochures over onze projecten

Alle projecten

Brochure

Stichting WakK brochure projecten

Downloaden